Ordförande
Torbjörn Höjer
ordforande@ljushagen.se

Hamnkapten
Peter Grossman
hamnkapten@ljushagen.se

Servicechef
Peter Bergman
servicechef@ljushagen.se

Kassör
Gert Landin
kassor@ljushagen.se

Vaktchef
David Kolvik
vaktchef@ljushagen.se

Bryggchef
Johan Bergqvist
bryggchef@ljushagen.se

Stugfogde
Therese Fredberg
stugfogde@ljushagen.se

Sekreterare
Lotti Thurnell
sekreterare@ljushagen.se

Elchef
Max Stack
elchef@ljushagen.se

STYRELSEN tel 0735-966 810