REN MILJÖ

Tips på miljösmart båtliv

Båtbottenfärg

Den enskilt största och mest allvarliga miljörisken kopplad till fritidsbåtsverksamhet är läckage av metaller och andra miljögifter från båtbottenfärger till mark, vatten och bottensediment. Många båtbottenfärger innehåller bekämpningsmedel (biocider) för att motverka påväxt av havstulpaner, musslor och alger på skrovet. Dessa ämnen är i många fall skadliga för vattenlevande organismer och för människor, och alltså inte bara för de organismer man vill bekämpa. De negativa effekterna kan uppstå långt efter exponeringen, som utveckling av cancer och hormonell påverkan.

Här nedan följer flera dokument som stöttar dig i din planering av behandling av båtbotten. De flesta dokumenten finns också utskrivna i klubbstugan.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Miljöansvarig i Ljushagens Båtsällskap via stugfogde@ljushagen.se.

Vi inventerar löpande våra medlemmars båtbottenfärger. Har du inte angett din båtbottenfärg än, eller har du förändrat din båtbottensituation, kontakta Miljöansvarig i Ljushagens Båtsällskap via stugfogde@ljushagen.se för att uppdatera dina uppgifter.

Kontakta miljöansvarig i Ljushagens Båtsällskap via stugfogde@ljushagen.se för att uppdatera dina uppgifter.

Dokument (klicka för att ladda hem)