Inträdesavgift 2000kr

Medlemsavgift 500kr per år

Bryggavgift 700kr per meter bredd