Förtöjning

Båtar som ligger i Ljushagen Båtsällskaps hamn skall förtöjas enligt anvisningar nedan och enligt försäkringsbolagens rekommendationer.

Förtöj alltid för storm

Förr eller senare blir det storm. Tågvirke som används till förtöjning ska ha hög draghållfasthet, stor motståndskraft mot solljus och nötning samt hålla för ryck.

Förtöjning vid din båtplats

Ordnas bäst genom att ha anpassade, fasta förtöjningsanordningar så att båten alltid ligger säkert mot bryggan. Spänn inte upp båten för hårt då den skall kunna ”rida” på vågorna, d.v.s. följa med.
Se till att ha ett avstånd mellan båt och brygga. Det är båtägarens ansvar att bryggan inte skadas.

Förtöjning vid boj

Detta kräver att bojtyngden har rätt vikt och bra grepp i botten så att den inte flyttas ur sitt läge vid storm och sjöhävning. Kättingen mellan bojtyngd och boj utsätts för slitage och annan påverkan. Kontrollera den före varje båtsäsong.

Fendrar

Skyddar din båt – och andras båtar. Vilken typ och storlek som är lämplig avgörs av båtens storlek och fribordens höjd och profil.
0-8 meters båtlängd, minst 3st fendrar på varje sida.
8-10 meters båtlängd, minst 4 st fendrar på varje sida.
Över 10 meters båtlängd, 5 st eller fler (båtägarens ansvar att rätt antal används) på varje sida.

Det är båtägaren som ansvarar för att detta blir rätt.

Förtöjningslinor m m

Förtöjningslinor och fjäderavlastare skall dimensioneras efter båtens storlek och vikt.
Förtöjningslinor till boj skall vara två och försedda med en skruvschackel.
Förtöjningslinor mellan brygga och båt skall vara två, och försedda med fjäderavlastare.
Använd förtöjningsfjädrar eller ryckdämpare i gummi. Galvaniserade fjäderavlastare skall säkras med kätting.
Förtöj säkert för svall från förbipasserande båtar och fartyg.
Förtöj alltid för storm och kontrollera förtöjningen regelbundet.
Förtöjningslinor får ej hänga kvar runt boj utan särskild anordning då detta kan medföra att det blir trassel i propellrar när motorer startas. Ett annat alternativ är att ha dom kvar i bojen och spänna dom i t.ex. styrbords bryggfäste och ha dom som hjälpmedel vid tilläggning. Mer om detta visas på mötet för nya medlemmar eller vid förfrågan på någon av städdagarna.

Flyttning av båt

Har båtägare förtöjt sin båt på sådant sätt att det föreligger risk för skador på dennes eller annans båt/båtar eller på bryggor äger styrelsemedlem eller hamnkapten rätt att på båtägarens bekostnad flytta båten till annan plats som kan anses vara lämpligare för tillfället.