Förtöjningsbroschyr

Det finns nu en förtöjningsbroschyr att ladda hem på hemsidan. Du hittar den under rubriken förtöjning eller direkt via länken här: