Vårstäddag 7/5-2022

Vårstäddagen är den 7/5 klockan 10:00. Efter avslutat arbete så grillar vi som vanligt.

Välkomna!